Dokumentation

Användare

Hantering av användare sker via Access ControllerUsers.

Här listas samtliga användare i bokstavordning efter fullständigt namn.

Skapa en ny användare

Grupper

Organisationer

Project

Regler

Match-koder

Alarm

Rapporter

Teknisk

Automatiska tester

Databas